Statische en dynamische rechtsfeiten


In deze bijdrage wordt de aandacht van de lezer gevraagd voor een ander aspect van de werking van rechtsregels, namelijk dat sommige regels betrekking hebben op tijdloze relaties tussen feiten, terwijl andere rechtsregels betrekking hebben op de dynamiek van het recht. Dit gegeven vindt zijn weerklank in een onderscheid tussen twee soorten rechtsfeiten waaraan tot nog toe niet of nauwelijks aandacht werd besteed in Nederland, namelijk het onderscheid tussen statische en dynamische rechtsfeiten. In het artikel wordt eerst ingegaan op hoe de werking van regels kan leiden tot nieuwe feiten. Daarna komt het onderscheid aan de orde tussen statische en dynamische rechtsfeiten en – in het verlengde daarvan – tussen statische en dynamische rechtsregels.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.C. Hage

Verschijning: februari 2009

Archiefcode: AA20090091

(rechts)feiten gevolgen nietigheid rechtshandeling verandering wereld van het recht werkelijkheid

Metajuridica Rechtstheorie

Verdieping Studentartikel