Nieuwe geschillenregeling voor ondernemingsraden


In dit artikel wordt de nieuwe geschillenregeling voor ondernemingsraden besproken die is neergelegd in de Wet op de Ondernemingsraden. De regeling geeft regels ten aanzien van geschilbeslechting tussen onderdelen van de ondernemingsraad en geschillen met de ondernemer. Er wordt ingegaan op de veranderde taak van de bedrijfscommissie. Daarnaast wordt de toegang tot de rechter besproken, evenals de integratie van procedures en regels op lager niveau. Tenslotte komt het hoger beroep en de kosten van rechtsbijstand aan de orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.Tj. Bouwes

Verschijning: juni 1990

Archiefcode: AA19900383

belangenbehartiging ondernemingsraad rechtsbijstand verandering werknemersbelang

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving