strafprocesrecht

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (184) strafproces

G. Knigge

Beantwoording van rechtsvraag betreffende het strafprocesrecht, meer in het bijzonder het voegen van de gelaedeerde partij in het strafproces. In het antwoord wordt tevens het toekomstig recht, de voorstellen van de commissie Terwee, verwerkt. Ook de verhouding met de aanhangige civiele procedure wordt besproken.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Slachtoffers van delicten
juli 1989
AA19890689

Beantwoording rechtsvraag (299) Strafprocesrecht

F.A.J. Koopmans

De eerder aan de hand van een strafprocesrechtelijke casus gestelde vragen worden nu hier beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
april 2002
AA20020290

Betwistbaar

H.F.M. Crombag

In dit artikel beschrijft Crombag enkele grote verschillen tussen het Nederlandse en het Amerikaanse strafprocesrecht. In Nederland hebben rechtszaken de vorm van administratieve procedures waar aan de buitenkant niets aan te zien is en die zich niet lenen voor de dramatisering die een film of televisieprogramma vergt. Dit in tegenstelling tot Amerikaanse procedures.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 1989
AA19890021

In the name of the Father

Een indringende confrontatie met de scherpe kanten van het strafproces

J. uit Beijerse

Post thumbnail Aan de hand van de film 'In name of the Father', waarin ten onrechte een jongeman wordt veroordeeld voor bomaanslagen gepleegd door de IRA, wordt ingegaan op het belang van rechtswaarborgen rondom het strafproces zoals het verbod op het uitoefenen van pressie tijdens het verhoor. Daarbij wordt de link gelegd met de Zaanse verhoormethode en de Schiedammer Parkmoord.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
juni 2009
AA20090362

Jurisprudentie Strafrecht 2022

H.F.K. Harms

Post thumbnail Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken die betrekking hebben op het straf- en het strafprocesrecht. Chronologisch geordend van 1916 tot 2022.

9789493199545 - 22-03-2022

Nawoord op ‘Schimmenspel’ van B.F.N. Boeker

H.F.M. Crombag

Nawoord van Prof. dr. H.F.M. Crombag op de reactie van B.F.N. Boeker die deze gaf naar aanleiding van het artikel in het januarinummer van Ars Aequi.

Opinie | Opiniërend artikel
september 1989
AA19890758

Ondervraagd of niet, that’s the question

T. Kooijmans

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 10 juli 2012, ECLI:NL:XX:2012:BX3071, appl.nr. 29353/06, NJ 2012/649 m.nt. T.M. Schalken (Vidgen t. the Netherlands)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2013
AA20130134

Recht van spreken

D. Kaandorp, I. Laurijssens

De laatste jaren is er steeds vaker een geluid te horen waar wordt gepleit voor meer aandacht voor het slachtoffer in strafzaken, door middle van spreekrecht tijdens het strafproces. Auteurs nemen dit idee goed onder de loep en komen tot de conclusie dat er nogal wat haken en ogen aan dit spreekrecht zijn.

Opinie | Redactioneel
februari 2000
AA20000081

Rechtsvraag (302) Strafprocesrecht en rechtsinformatica. Ook een CD-rom voor de verdediging?

J.J. Dijkstra, E. Hoorn

Aan de hand van een strafprocesrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld aan de lezers van het blad.

Perspectief | Rechtsvraag
april 2002
AA20020294

Schimmenspel: een reaktie

B.F.N. Boeker

Reactie van B.F.N. Boeker op de gegeven mening van prof. Dr. H.F.M. Crombag in het januarinummer van Ars Aequi. Het betrof een vergelijking tussen het Amerikaanse en het Nederlandse strafprocesrecht. Boeker uit in deze bijdrage de nodige kritiek op de standpunten van Crombag.

Opinie | Opiniërend artikel
september 1989
AA19890757

Straf(proces)recht de toegevoegde waarde van de spiegel!

J.F. Nijboer bewerkt door P.A.M. Mevis

Internationale straf(proces)rechtelijke rechtsvergelijking wordt vrij algemeen erkend als een belangrijke tak van de strafrechtswetenschappen. Er bestaan specialisten en er is ook een grote groep wetenschappers en practici die zich om uiteenlopende redenen met de vergelijking bezig houden. Net als is het privaatrecht is het mogelijk om rechtsfamilies te onderscheiden. Naar het oordeel van de auteur is het nut van zo'n onderscheiding afhankelijk van het motief of doel van de rechtsvergelijkende exercitie. Voor een grondig inzicht in stelsels en families is het wezenlijk het recht niet te technisch op te vatten, maar oog te hebben voor de (historische) ontwikkeling en de maatschappelijke (economische, sociale, politieke, levensbeschouwelijke) context: recht als integrerend onderdeel van de cultuur. In dit opstel worden uiteenlopende aspecten van de internationale vergelijking van straf- en strafprocesrecht belicht, met gebruikmaking van praktijkvoorbeelden.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940381

Strafprocesdossier

M. Bosch, M.M. Dolman, C.F. Mulder

Post thumbnail In dit procesdossier wordt u aan de hand van de stukken betreffende een roofmoord door het strafproces in eerste aanleg geleid.

9789069168968 - 04-07-2013

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond