Strafprocesdossier


Ars Aequi Procesdossiers zijn primair geschreven om de lezer inzicht te verschaffen in verschillende juridische procedures. Aan de hand van een dossier van een waargebeurde zaak wordt, stap voor stap, uiteengezet hoe een procedure zich in de praktijk ook daadwerkelijk afspeelt. In een Ars Aequi Procesdossier zijn de originele processtukken opgenomen en neemt de begeleidende tekst de lezer mee langs de hoofdlijnen van het geldende recht en brengt op deze wijze ‘de stof tot leven’

In dit procesdossier wordt u aan de hand van de stukken betreffende een roofmoord door het strafproces in eerste aanleg geleid. De stukken zijn ontleend aan een authentiek dossier, maar zo gemodificeerd dat de identiteit van de personen die bij die zaak betrokken waren niet achterhaald kan worden. Zoals uit het verbindende commentaar blijkt laten zij zien hoe het strafproces verloopt vanaf het moment dat de verdenking van een strafbaar feit rijst tot en met de veroordeling in eerste aanleg. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan het opsporingsonderzoek, het onderzoek door de rechter-commissaris en het onderzoek te terechtzitting. De daarop volgende procesfasen: hoger beroep en cassatie zijn vanwege opeenvolgende wetswijzigingen niet meer opgenomen in deze tweede druk.

Bekijk inhoudsopgave


 49,50