Ondervraagd of niet, that’s the question


Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 10 juli 2012, ECLI:NL:XX:2012:BX3071, appl.nr. 29353/06, NJ 2012/649 m.nt. T.M. Schalken (Vidgen t. the Netherlands)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Kooijmans

Verschijning: februari 2013

Archiefcode: AA20130134

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 10-07-2012 (ECLI:NL:XX:2012:BX3071) zaaknummer: 29353/06

Equality Of Arms getuigenverzoek ondervragingsrecht steunbewijs strafprocesrecht Vidgen waarheidsvinding

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie