Betwistbaar


In dit artikel beschrijft Crombag enkele grote verschillen tussen het Nederlandse en het Amerikaanse strafprocesrecht. In Nederland hebben rechtszaken de vorm van administratieve procedures waar aan de buitenkant niets aan te zien is en die zich niet lenen voor de dramatisering die een film of televisieprogramma vergt. Dit in tegenstelling tot Amerikaanse procedures.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.F.M. Crombag

Verschijning: januari 1989

Archiefcode: AA19890021

adversaire procedure Amerikaans procesrecht Angelsaksisch recht bewijsrecht prejucidal requisitoir strafprocesrecht

Opinie Opiniërend artikel