Rechtsvraag (302) Strafprocesrecht en rechtsinformatica. Ook een CD-rom voor de verdediging?


Aan de hand van een strafprocesrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld aan de lezers van het blad.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.J. Dijkstra, E. Hoorn

Verschijning: april 2002

Archiefcode: AA20020294

casus strafprocesrecht

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Perspectief Rechtsvraag