Recht van spreken


De laatste jaren is er steeds vaker een geluid te horen waar wordt gepleit voor meer aandacht voor het slachtoffer in strafzaken, door middle van spreekrecht tijdens het strafproces. Auteurs nemen dit idee goed onder de loep en komen tot de conclusie dat er nogal wat haken en ogen aan dit spreekrecht zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D. Kaandorp, I. Laurijssens

Verschijning: februari 2000

Archiefcode: AA20000081

onpartijdigheid rechter onschuldpresumptie slachtoffer spreekrecht slachtoffer strafprocesrecht

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Opinie Redactioneel