Resultaat 37–48 van de 130 resultaten wordt getoond

Geschilbeslechting door de bestuursrechter over mijnbouwschade in Groningen

A.T. Marseille

Post thumbnail Voor de beoordeling van geschillen over beslissingen van het Instituut Mijnbouwschade Groningen over de aanspraak op schadevergoeding vanwege aardgaswinning door de NAM maakt het niet uit of die door de bestuursrechter of de civiele rechter plaatsvindt. De reden is dat beide rechters ter beslechting van het geschil precies dezelfde vragen moeten beantwoorden en dat ze bij de beantwoording precies dezelfde criteria hanteren.

Verdieping | Verdiepend artikel
December 2020
AA20201107

Gijzeling in het kader van de schadevergoedingsmaatregel

Nieuwe kansen voor een weloverwogen toepassing van vrijheidsbeneming als dwangmiddel

Herziene gratieregeling en aanpassing regeling inzake schade vergoeding voor verlopige hechtenis

I.M. Abels

In dit artikel wordt ingegaan op de gewijzigde gratiewetgeving die op 1 mei 1996 in werking is getreden en de veranderde regels rondom schadevergoeding bij voorlopige hechtenis die op dezelfde datum inwerking is getreden.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
November 1996
AA19960693

Het instituut van de borgsom in het Nederlandse strafprocesrecht

De voor- en nadelen in nationaal perspectief

B.J. Polman

Post thumbnail De borgsom in het Nederlandse strafprocesrecht leidt tot op heden slechts een slapend bestaan. In de praktijk klinken echter steeds meer geluiden vóór toepassing van alternatieven voor de voorlopige hechtenis. In deze bijdrage wordt daarom vanuit verschillende perspectieven stilgestaan bij de voor- en nadelen van de toepassing van de borgsom.

Verdieping | Studentartikel
Juni 2015
AA20150437

Het ontstaansmoment en de verjaring van de regresvordering

W.H. van Boom

Hoge Raad 6 april 2012, nr. 10/01949, ECLI:NL:HR:2012:BU3784, LJN BU3784, RvdW 2012, 534 (Van Aart en ASR Schadeverzekering/Achmea Schadeverzekeringen)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2013
AA20130036

Hoofdpersoon tegen wil en dank: hoe bewijs je dat iets een deepfake is?

T.A. van Polanen, M.D. Reijneveld

In beginsel staat een slachtoffer van deepfakes een groot aantal rechten ter beschikking. Toch kan het bewijsrecht op termijn in de weg staan aan effectieve rechtsbescherming tegen deepfakes. Het is tijd om na te denken over een passend antwoord.

Opinie | Redactioneel
Maart 2021
AA20210219

Justinianus’ valbijl, de duplum-regel van C. 7,47

J. van Kralingen

Post thumbnail Keizer Justinianus vaardigde in 531 een regel ter begrenzing van schadevergoeding uit die nog lang daarna van toepassing is geweest. Het gaat om de zogenaamde ‘duplum-regel’ van Codex 7,47. In dit artikel wordt deze regel en zijn doorwerking in de Europese rechtsgeschiedenis besproken.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
Mei 2013
AA20130399

December 2006

katern 101: Bestuurs(proces)recht

A.T. Marseille

December 2007

Katern 105: Bestuurs(proces)recht

A.T. Marseille

December 1988

Katern 29: Burgerlijk recht

A.G. Castermans, M.E. Franke, W.L. Valk

September 1989

Katern 32: Penitentiair recht

A. van Vliet

Juni 1990

Katern 35: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

Resultaat 37–48 van de 130 resultaten wordt getoond