Gijzeling in het kader van de schadevergoedingsmaatregel

Nieuwe kansen voor een weloverwogen toepassing van vrijheidsbeneming als dwangmiddel


De strafrechtelijk veroordeelde die een opgelegde schadevergoedingsmaatregel niet betaalt, wordt uiteindelijk gegijzeld (art. 6:4:20 Sv). De rechtspositie van de veroordeelde is in deze procedure zwak. Net als in het civiele executierecht zou in het strafrecht het ultimum-remedium-karakter van de gijzeling benadrukt moeten worden.

Advertorial