Resultaat 109–120 van de 130 resultaten wordt getoond

Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in het strafproces

F.D. van Asbeck

In dit artikel wordt de nieuwe wet besproken die het voor slachtoffers van een misdrijf gemakkelijker gemaakt wordt om zijn of haar schade op de dader. In dit artikel worden de voorstellen van de commissie Terwee besproken, de voeging van de benadeelde in het strafproces, de schadevergoedingsmaatregel, de nieuwe bijzondere voorwaarde (art. 14c Sr).

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Januari 1994
AA19940022

Shit happens

S.B.

Een overweging van het schadevergoedings recht, met daaraan de vraag of er niet te vaak een schadevergoedingsplicht bestaat.

Opinie | Column
December 2002
AA20020871

Sociale onrust en het civiele aansprakelijkheidsrecht

R. Rijnhout

Post thumbnail

Door een inkrimpende economie en voortschrijdende inzichten over neveneffecten van technische ontwikkelingen, zoals de gevolgen van de gaswinning in Groningen en risicovolle financiële producten zoals renteswaps, krijgt het aansprakelijkheidsrecht een rol toegedicht in het wegnemen van sociale onrust. Maar heeft het aansprakelijkheidsrecht eigenlijk wel de juridische en niet-juridische tools om te zorgen voor (orde)herstel?

Opinie | Amuse
September 2015
AA20150646

Solidariteit en corona: lessen uit het verleden

L. van den Berge

Het algemeen belang vereist soms dat de overheid maatregelen neemt die sommigen met een onevenredig zware last opzadelen. Wie buitenproportioneel getroffen is, heeft soms recht op schadevergoeding, ook al is het overheidshandelen op zichzelf rechtmatig. Aldus luidt althans de strekking van een opmerkelijk arrest van het Hof van Friesland uit 1611. In de coronacrisis komt het goed van pas dat arrest nog eens zorgvuldig te bestuderen.

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
Februari 2021
AA20210108

Specific performance or the remedy of damages?

P.M. Furmston

Comparative law tells us that, in civil law systems, specific performance is regarded as the basic remedy for breach of contract whereas, in common law systems, specific performance is an exceptional remedy and damages are the basic remedy. Comparative law also tells us that this gap is not in practice as stark as it appears in theory since the exceptions on both sides mean that the gap is much less broad in practice. This article considers a particular situation where the English courts appear to review the damages of the appropriate remedy and asks whether civil law systems should give the same or a different answer.

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
Mei 1998
AA19980403

Sport en spel

E.H. Hondius

Onze columnist behandelt het arrest van de Hoge Raad waarin een groep vrienden gaat midgetgolven en een meisje met haar enthousiaste uithaal een jongen in het oog raakt wat hij daardoor kwijtraakt. De vraag is nu of hij een schadevergoeding krijgt.

Opinie | Column
Mei 2004
AA20040335

Stress en eigen schuld

A. Bouichi, M. de Jonge, M. Nolen

Dit redactioneel behandelt de vraag in welke mate een werkgever aansprakelijk kan zijn indien een van zijn werknemers psychische of lichamelijke schade lijdt als gevolg van stress op de werkvloer.

Opinie | Redactioneel
December 2002
AA20020867

Strijd met redelijkheid en billijkheid of onrechtmatige daad als rechtsmiddel in relatie tot besluiten van de rechtspersoon?

A.F. Verdam

Hoe verhoudt het rechtsmiddel van de aantasting van een besluit van een rechtspersoon zich tot een vordering uit onrechtmatige daad? Wat betekent het IMG-arrest, is het bevredigend en welke vraag wordt – anders dan wel gedacht – niet beantwoord?

Verdieping | Verdiepend artikel
April 2017
AA20170283

Terbeschikkingstelling van zaken door de afzender in het binnenvaartrecht: redelijke plicht?

R.M. Koedood

Met de invoering van boek 8 BW bestaat er voor de afzender van te vervoeren goederen een plicht om de te vervoeren goederen aan de vervoerder terbeschikking te stellen. Deze plicht is neergelegd als een soort garantieplicht.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
Mei 1993
AA19930422

Terugwerkende kracht

E.H. Hondius

In deze column wordt een arrest van het EHRM (6 oktober 2005 - Draon) besproken. Het EHRM bepaalde dat het ongedaan maken bij wet van een aanspraak op schadevergoeding een inbreuk op bescherming van eigedom was.

Opinie | Column
Maart 2006
AA20060173

Toegang tot recht in perszaken

L.R. van Harinxma Thoe Slooten

Is het voor een door de media benadeelde mogelijk om hun recht te halen, bezien in het licht van baten en lasten? In dit proefschrift is hier onderzoek naar gedaan en de auteur komt tot de conclusie dat een benadeelde meestal niet veel heeft aan sancties.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Juli 2006
AA20060538

Trots op Nederlands recht?

E.H. Hondius

Kunnen Nederlanders net zo trots zijn op hun recht als de Amerikanen op het Amerikaanse of de Duitsers op het Duitse? Volgens Ewoud Hondius moet er dan eerst nog wel het een en ander veranderen, bijvoorbeeld in het schadevergoedingsrecht.

Opinie | Column
November 2015
AA20150871

Resultaat 109–120 van de 130 resultaten wordt getoond