Herziene gratieregeling en aanpassing regeling inzake schade vergoeding voor verlopige hechtenis


In dit artikel wordt ingegaan op de gewijzigde gratiewetgeving die op 1 mei 1996 in werking is getreden en de veranderde regels rondom schadevergoeding bij voorlopige hechtenis die op dezelfde datum inwerking is getreden.