rechterlijke toetsing

Resultaat 1–12 van de 22 resultaten wordt getoond

Geen toetsing over de wet heen

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 24 juli 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE5780, LJN-nummer AE5780, zaaknr. 200201911/1 In deze noot door Prof. C.A.J.M. Kortmann bij de uitspraak van de ABRvS wordt ingegaan op de toepassing van het toetsingsverbod van art. 120 Gw. Volgens Kortmann is er sprake van toetsing over de wet heen nu uitvoeringsbesluiten materieel gezien aan de Grondwet worden getoetst.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2003
AA20030779

Hoge transacties en de politieke verantwoordelijkheid voor het Openbaar Ministerie

S. Kerssies

Post thumbnail Over de wenselijkheid en noodzakelijkheid van rechterlijke toetsing van hoge transacties is de afgelopen jaren veel geschreven. Dit artikel beziet de vraag vanuit een ander perspectief. Hoe moet het wegvallen van de eis van ministeriële toetsing van hoge transacties ten behoeve van het invoeren van een eis van rechterlijke toetsing worden geduid in het licht van de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Justitie voor het Openbaar Ministerie?

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2020
AA20200464

Judicial Review (Digitaal boek)

E.J.H. Schrage

Post thumbnail This book contains the proceedings of a symposium on Judicial Review held at the University of Amsterdam on 8 January 2002 when an honorary doctorate was awarded to Arthur Chaskalson CJ, the first President of the newly created Constitutional Court of South Africa and the Chief Justice of that Republic.

9789069164564 - 08-01-2002

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 20

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 19

marginale toetsing van het realiteitsgehalte van vermoedens

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 7

Said

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 3

later melding maken verkrachting

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 72

trechter- artikel 3 EVRM

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 79

artikel 83 Vw 2000

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 91

14-1 brieven, opvang en het gelijkheidsbeginsel

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 61

Husseini tegen Zweden: een terughoudender EHRM?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 68

MOG-rapport vereist motivering verweerder

Resultaat 1–12 van de 22 resultaten wordt getoond