Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 91

14-1 brieven, opvang en het gelijkheidsbeginsel


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): K.E. Geertsema

Archiefcode: RV20080091

22-09-2008 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2008:BF5291) zaaknummer: 200802050/1

14-1 brief discriminatie herhaalde aanvraag opvang rechterlijke toetsing

Opvang

Art. 2, lid 6Art. 3, lid 2(IVBPR) Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten Art. 26Grondwet Art. 1