Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 79

artikel 83 Vw 2000


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): S.G. Kok

Archiefcode: RV20070079

22-11-2007 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2007:BC1774) zaaknummer: 200705487/1

bewijslast omvang geschil rechterlijke toetsing

Procedure

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 8:69(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 31Art. 83