Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 72

trechter- artikel 3 EVRM


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): T.P. Spijkerboer

Archiefcode: RV20070072

03-04-2007 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2007:BA2836) zaaknummer: 200700737/1

bewijsfuik herhaalde aanvraag Nova rechterlijke toetsing

Procedure

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 4:6Art. 6:13(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 31Art. 83