Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 61

Husseini tegen Zweden: een terughoudender EHRM?


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): K.E. Geertsema

Archiefcode: RV20110061

13-10-2011 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:NL:XX:2011:BV0931) zaaknummer: 10611/09

bewijslast geloofwaardigheid gezinsleven inmenging ongewenstverklaring rechterlijke toetsing refoulement uitzetting

Procedure

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3Art. 8