Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 7

Said


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): S.G. Kok

Archiefcode: RV20060007

15-09-2006 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2006:AX8971) zaaknummer: 200602132/1 en 200602135/1

geloofwaardigheid ongedocumenteerden rechterlijke toetsing

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 29, lid 1 sub aArt. 29, lid 1 sub b