Geen toetsing over de wet heen


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 24 juli 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE5780, LJN-nummer AE5780, zaaknr. 200201911/1

In deze noot door Prof. C.A.J.M. Kortmann bij de uitspraak van de ABRvS wordt ingegaan op de toepassing van het toetsingsverbod van art. 120 Gw. Volgens Kortmann is er sprake van toetsing over de wet heen nu uitvoeringsbesluiten materieel gezien aan de Grondwet worden getoetst.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.A.J.M. Kortmann

Verschijning: oktober 2003

Archiefcode: AA20030779

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 24-07-2002 (ECLI:NL:RVS:2002:AE5780) zaaknummer: 200201911/1

rechterlijke toetsing toetsingsverbod uitvoeringsbesluit

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie