Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond

Biotechnologie: een monopolie voor de grote industrieën?

C. Joustra, C. Tiel

De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel voor een richtlijn ingediend die octrooi mogelijk maakt op een vinding die wellicht het wereldvoedselprobleem kan oplossen. De richtlijn gaat nog veel verder: ook op levende wezens kan octrooirecht rusten. Dit houdt in dat de uitvinder de bevoegdheid heeft met uitsluiting van anderen de uitvinding te gebruiken en ten nutte te maken. De redactie geeft haar mening over deze richtlijn. Het zijn met name ethische bezwaren die de Commissie volgens de redactie over het hoofd heeft gezien.

Opinie | Redactioneel
december 1988
AA19880820

De dam in de Donau

De rol van banken in de transitie naar een duurzame economie. & een ode aan de fantasten en de dromers

K.C.I. Pijl

Post thumbnail Nederlandse banken hebben een wereldwijde impact op mens en milieu door de ondernemingen en projecten die ze financieren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bankfinanciering bijdraagt aan een sociaal en ecologisch duurzame economie? Ik betoog dat de sleutel ligt in een herinterpretatie van de rol van banken in onze maatschappij.

Opinie | Amuse
september 2021
AA20210790

Dwangsomregeling in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne

A.J. Bok

In dit artikel wordt ingegaan op hoofdstuk 6 in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. De dwangsom levert een bijzondere manier op om de wet te handhaven. In dit artikel wordt daar dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1991
AA19910322

In dubio pro natura: het functionele perspectief van het voorzorgbeginsel

H. Borgers

Het was tijden de normaalste zaak van de wereld dat milieubelastende handelingen werden toegestaan als die niet 'met zekerheid' schadelijk waren voor het milieu. Deze redenering betekende dat het economische argument -'wat levert het op?'- van doorslaggevende betekenis was. Het bewijs dat er inderdaad schadelijke gevoglen zouden optreden, was immers niet geleverd. Sinds enige tijd is deze stijl van redeneren aan het veranderen en verschuift de aandacht naar de vraag; 'ten koste waarvan?' Dit artikel voor het Bijzonder nummer Water gaat over het volkenrechtelijke voorzorgbeginsel, dat nauw verband houdt met de geconstateerde verandering. Er wordt onderzocht wat de oorsprong, de betekenis en de functies van dit beginsel zijn. Tevens wordt een aantal manieren besproken waarop het beginsel in het Nederlandse recht kan doorwerken.

Bijzonder nummer | Water
mei 1999
AA19990431

december 1988

Katern 29: Europees recht

- UL Europa Instituut

september 1989

Katern 32: Konsumentenrecht

E.H. Hondius

juni 1990

Katern 35: Europees recht

- UL Europa Instituut

september 1991

Katern 40: Consumentenrecht

E.H. Hondius

december 1997

Katern 65: Volkenrecht

I.F. Dekker, N.J. Schrijver

Kolenvergassing op de Maasvlakte

Th.G. Drupsteen

College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) 4 januari 1991, ECLI:NL:CBB:1991:ZG1527, 185 (mr. Bakker), AB 1991, 185, nr. 90/2849/062/211. In deze uitspraak van de Voorzitter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven wordt aan de hand van vier stappen een uitspraak gedaan over een kwestie die economische en milieurechtelijke belangen met zich meebrengt. Aan de orde komen onder andere de vraag of het bestreden besluit een (appellabele) beschikking is, het belang van degene die in beroep gaat, de toepasselijkheid van een Europese richtlijn en het spoedeisend belang van degene die in beroep gaat. In de noot wordt hier dieper op ingegaan, net als op de het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, haar bevoegdheden en werkzaamheden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1991
AA19910576

Mensenrechten en milieu

J.M. Verschuuren

In dit artikel wordt ingegaan op een schoon milieu als mensenrecht. De auteur zet uiteen dat dit binnen afzienbare tijd werkelijkheid kan worden, de materiële betekenis en de thans geldende literatuur.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 1997
AA19970577

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond