Dwangsomregeling in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne


In dit artikel wordt ingegaan op hoofdstuk 6 in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. De dwangsom levert een bijzondere manier op om de wet te handhaven. In dit artikel wordt daar dieper op ingegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J. Bok

Verschijning: april 1991

Archiefcode: AA19910322

bevoegdheid dwangsom milieu passender-criterium rechtsbescherming verbeuren

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Annotaties en wetgeving Wetgeving