milieu

Resultaat 13–18 van de 18 resultaten wordt getoond

Nawoord op bovenstaande reactie

M.Q. de Gooijer

De oorspronkelijke auteur geeft een nawoord op een reactie op een eerder artikel in Ars Aequi uit het bijzonder nummer over milieurecht.

Opinie | Reactie/nawoord
april 1991
AA19910318

Nawoord op de reaktie van mr. R. Barents

J.M. Gerretsen, J. Melis

Nawoord van de redactie op de reactie van Mr. R. Barents, die de redactie enkele feitelijke en juridische fouten verweet.

Opinie | Reactie/nawoord
september 1989
AA19890726

People, planet, panic: duurzaamheid en mensenrechten op gespannen voet in Europese zorgplichtwetgeving

L. Roorda

Post thumbnail Mensenrechten, milieu en klimaat lijken soms parallelle belangen, maar vragen verschillende juridische benaderingen om te beschermen tegen de negatieve gevolgen van internationale bedrijfsactiviteiten. Dit stuk illustreert hoe deze benaderingen en daarmee de onderliggende belangen op gespannen voet kunnen komen te staan, en hoe dat in de voorgestelde EU-richtlijn rond gepaste zorgvuldigheid (CSDDD) kan leiden tot een uitholling van mensenrechten.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2023
AA20230411

Reaktie op: ‘zorgen voor vandaag’

R. Barents

Mr. R Barents geeft een reactie op het redactioneel commentaar in het aprilnummer over de conflictrelatie tussen economische en milieubelangen. Dit artikel zou een aantal feitelijke en juridische onjuistheden bevatten waardoor de rol van de Europese Commissie bij het totstandkomen van de Nederlandse maatregel om schone auto's te subsidiëren in een verkeerd daglicht kan worden gesteld.

Opinie | Reactie/nawoord
september 1989
AA19890725

Van CETA naar het EU-Mercosur-handelsverdrag: greenwashing of gouden standaard?

W.Th. Douma

Post thumbnail De Comprehensive Economic & Trade Agreement (CETA) zou een gouden standaard vormen, ondanks vage en niet-afdwingbare milieu- en sociale bepalingen. Ook kunnen aan Canadese investeerders via Investeerder-Staat Geschilbeslechting hoge schadevergoedingen worden toegekend vanwege niet-discriminerende milieu- en andere maatregelen in het algemeen belang. Zonder aanpassingen vormt het verdrag daarom geen geschikte basis voor een EU-Mercosur-handelsverdrag.

Bijzonder nummer | Concurrentie
juli 2020
AA20200684

Wetsontwerp Mijnbouwwet

M. Geerdink, J. Straesser

Aan de mijnwetgeving wordt in de juridische literatuur weinig aandacht besteed. Toch is de mijnwetgeving economisch van groot belang, gezien de levendige industrie die op het terrein van de mijnbouw actief is. Denk ook aan de petrochemische industrie en de gasvoorziening die voor hun grondstoffen afhankelijk zijn van de winning van olie en gas. Er ligt nu een wetsontwerp klaar om de mijnwetgeving grondig te herzien. In dit artikel worden de hoofdlijnen van het wetsontwerp besproken; daarbij zal nader ingegaan worden op het milieubelang.

Annotaties en wetgeving | Wetsvoorstellen
juli 1998
AA19980687

Resultaat 13–18 van de 18 resultaten wordt getoond