Katern 35: Europees recht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): - UL Europa Instituut

Verschijning: juni 1990

Archiefcode: AAK19901504

kartelrecht milieu parallelimport Postwet in strijd met EG-verdrag reclame steunmaatregel vrij verkeer van goederen

Internationaal Europees en buitenlands recht