De dam in de Donau


Internationaal Gerechtshof/International Court of Justice (ICJ) 25 september 1997 (Hongarije/Slowakije)

Het verdrag dat Hongarije en Tsjecho-Slowakije in 1977 hebben gesloten over de bouw van waterkrachtcentrales in de Donau, is nog steeds van kracht, thans tussen Hongarije en Slowakije. In hun geschil over de voortzetting van dit megaproject hebben beide partijen onrechtmatig tegenover elkaar gehandeld. Zij zijn dan ook jegens elkaar schadeplichtig. Zij dienen, rekening houdend met de huidige feitelijke situatie, met elkaar in onderhandelingen een oplossing te vinden voor de gewijzigde uitvoering van het verdrag van 1977 en voor de regeling van de financiële aspecten, met inbegrip van de wederzijdse schadevergoeding. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat het verdrag niet alleen gericht was op energiewinning, maar ook op verbetering van de bevaarbaarheid van de Donau, voorkoming van overstromingen en bescherming van het milieu. De partijen bij het verdrag moeten met name opnieuw beoordelen hoe economische ontwikkeling en milieubescherming met elkaar kunnen worden verzoend op de manier die in het begrip duurzame ontwikkeling (‘sustainable development’) tot uitdrukking komt.

Zie de volledige uitspraak: Hongarije/Slowakije


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.M.H. Hirsch Ballin

Verschijning: oktober 1998

Archiefcode: AA19980835

Internationaal Gerechtshof/International Court of Justice (ICJ) 25-09-1997 zaaknummer: GabCikovo-Nagymaros Project

duurzame ontwikkeling milieu uitleg verdrag

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationale rechtspleging

Annotaties en wetgeving Annotatie