Kolenvergassing op de Maasvlakte


College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) 4 januari 1991, ECLI:NL:CBB:1991:ZG1527, 185 (mr. Bakker), AB 1991, 185, nr. 90/2849/062/211.

In deze uitspraak van de Voorzitter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven wordt aan de hand van vier stappen een uitspraak gedaan over een kwestie die economische en milieurechtelijke belangen met zich meebrengt. Aan de orde komen onder andere de vraag of het bestreden besluit een (appellabele) beschikking is, het belang van degene die in beroep gaat, de toepasselijkheid van een Europese richtlijn en het spoedeisend belang van degene die in beroep gaat. In de noot wordt hier dieper op ingegaan, net als op de het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, haar bevoegdheden en werkzaamheden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.G. Drupsteen

Verschijning: juli 1991

Archiefcode: AA19910576

College van Beroep voor het bedrijfsleven 04-01-1991 (ECLI:NL:CBB:1991:ZG1527) zaaknummer: 90/2849/062/211

beroep beschikking economische rechtspraak Maasvlakte milieu

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Annotaties en wetgeving Annotatie