Mensenrechten en milieu


In dit artikel wordt ingegaan op een schoon milieu als mensenrecht. De auteur zet uiteen dat dit binnen afzienbare tijd werkelijkheid kan worden, de materiële betekenis en de thans geldende literatuur.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. Verschuuren

Verschijning: september 1997

Archiefcode: AA19970577

afdwingbaarheid grondrechten leefomgeving mensenrechten milieu

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Verdieping Verdiepend artikel