Biotechnologie: een monopolie voor de grote industrieën?


De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel voor een richtlijn ingediend die octrooi mogelijk maakt op een vinding die wellicht het wereldvoedselprobleem kan oplossen. De richtlijn gaat nog veel verder: ook op levende wezens kan octrooirecht rusten. Dit houdt in dat de uitvinder de bevoegdheid heeft met uitsluiting van anderen de uitvinding te gebruiken en ten nutte te maken. De redactie geeft haar mening over deze richtlijn. Het zijn met name ethische bezwaren die de Commissie volgens de redactie over het hoofd heeft gezien.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C. Joustra, C. Tiel

Verschijning: december 1988

Archiefcode: AA19880820

genetische manipulatie kwekersrecht milieu octrooi technologie

Opinie Redactioneel