Resultaat 1–12 van de 23 resultaten wordt getoond

Axioma B.V. in moeilijkheden. Beantwoording rechtsvraag (325) Ondernemingsrecht

Aan de hand van een ondernemingsrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en deze worden vervolgens, aan de hand van ingezonden oplossingen, uitgewerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 2006
AA20060148

Beantwoording rechtsvraag (275) voor eerstejaars

Rechtsvinding

, A.M.P. Gaakeer

Aan de hand van een casus die zich afspeelt in hetWenen van enige eeuwen geleden is een aantal vragen gesteld, in deze uitgave wordt op deze vragen een antwoord geformuleerd.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1999
AA19990303

Beantwoording rechtsvraag (297) Belastingrecht (schenkingsrecht)

I.J.F.A. van Vijfeijken

Dit artikel beantwoord de reeds eerder gestelde vragen, die gesteld werden aan de hand van een belastingrechtelijke casus.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 2002
AA20020045

Beantwoording rechtsvraag (298) Verbintenissenrecht. Productaansprakelijkheid en consumentenkoop: samenloop en kanalisatie

P.A.J. van den Berg, A.L.M. Keirse

Aan de hand van een verbintenisrechtelijk casus zijn enkele vragen voorgelegd aan de lezers en deze worden nu beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 2002
AA20020198

Beantwoording rechtsvraag (301) staatsrecht

J.W.A. Fleuren

Eerder in Ars Aequi verscheen deze staatsrechtelijke casus met vragen al en in dit nummer worden de vragen beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2002
AA20020697

Beantwoording rechtsvraag (302) Strafprocesrecht en rechtsinformatica. Ook een CD-rom voor de verdediging?

E. Hoorn

Eerder is in Ars Aequi al deze strafrechtelijke casus met een aantal vragen gepubliceerd en hier worden deze vragen opgelost.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2002
AA20020703

De doos van Pandora. Beantwoording rechtsvraag (324) Verbintenissenrecht

C.P.L. van Woensel

Naar aanleiding van een casus wordt een aantal vragen gesteld en deze worden vervolgens uitgebreid uitgewerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 2006
AA20060080

Factormaatschappij Alpha. Rechtsvraag (327) Goederenrecht

J.M. Milo

Aan de hand van een goedenrechtelijke casus worden enkele vragen opgesteld en vervolgens uitgewerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
april 2006
AA20060320

Fastclean met Easyschoon

Rechtsvraag (307) Intellectuele eigendomsrecht

W.A. Hoyng

Aan de hand van een Intellectuele eigendomsrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en opgelost.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 2003
AA20030232

Forward Airways. Rechtsvraag (330) Luchtrecht

F.A. van Bakelen

Aan de hand van een geschetste casus worden enkele vragen gesteld en deze worden dan vervolgens uitgewerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
november 2006
AA20060847

Is de nationale rechter verplicht een rechtsregel die het EHRM formuleert toe te passen? Beantwoording rechtsvraag (313) Staatsrecht

Beantwoording rechtsvraag (313) Staatsrecht

F.M.C. Vlemminx

Naar aanleiding van een Europees rechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, welke daarna worden opgelost.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2004
AA20040682

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Beantwoording rechtsvraag (315) Personen- en familierecht

S.F.M. Wortmann

Aan de hand van een personen- en familierechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, welke vervolgens worden opgelost.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 2004
AA20040754

Resultaat 1–12 van de 23 resultaten wordt getoond