Beantwoording rechtsvraag (275) voor eerstejaars

Rechtsvinding


Aan de hand van een casus die zich afspeelt in hetWenen van enige eeuwen geleden is een aantal vragen gesteld, in deze uitgave wordt op deze vragen een antwoord geformuleerd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): , A.M.P. Gaakeer

Verschijning: April 1999

Archiefcode: AA19990303

casusvraag rechtsvinding

Internationaal Europees en buitenlands recht VolkenrechtMetajuridica Rechtsgeschiedenis

Perspectief Rechtsvraag