Resultaat 13–23 van de 23 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (277) Bewijs en Bewijsrecht

J. Wöretshofer

Aan studenten gevraagd hoe zij zouden reageren op een fictief aan een officier van justitie gestuurde brief, met daarin een verhaal van een vrouw die in haar jeugd seksueel misbruikt is.

Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
Maart 1999
AA19990196

Rechtsvraag (278) Verzekeringsrecht

S.Y.Th. Meijer

Aan de hand van een verzekeringsrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, welke door de lezer van Ars Aequi beantwoord dienen te worden waarna ze deze antwoorden op kunnen sturen.

Perspectief | Rechtsvraag
April 1999
AA19990307

Rechtsvraag (285) Strafrecht voor eerstejaars

M.M. Dolman

Aan de hand van een strafrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en tevens worden de eerstejaars rechtenstudenten opgeroepen om de oplossing te zoeken en in te sturen.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 2000
AA20000070

Rechtsvraag (301) staatsrecht

J.W.A. Fleuren

Aan de hand van een staatsrechtelijke casus worden enkele vragen voorgelegd aan de lezers.

Perspectief | Rechtsvraag
Maart 2002
AA20020208

Rechtsvraag (303) Straf(proces)recht. Verboden verstrekking?

E. Gritter

Aan de hand van een strafrehtelijke casus worden een aantal vragen gesteld.

Perspectief | Rechtsvraag
September 2002
AA20020707

Rechtsvraag (304) Privaatrecht

T. Hartlief

Aan de hand van een privaatrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, waarbij de lezer wordt opgeroepen tot het insturen van een door hem bedacht antwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
November 2002
AA20020860

Rechtsvraag (305) Bestuursrecht. Rijden of gereden worden

R.L. Vucsán

Aan de hand van een bestuursrechtlijke casus worden enkele vragen gesteld en de lezers van dit blad worden opgeroepen hun antwoorden op te sturen.

Perspectief | Rechtsvraag
December 2002
AA20020937

Van botsende rechtshulpverzoeken, overlevering, uitlevering en doorlevering. Rechtsvraag (316) Internationaal Strafrecht

G.A.M. Strijards

Naar aanleiding van een internationaal strafrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, waarna de lezers worden opgeroepen tot het insturen van hun antwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
September 2004
AA20040695

Verlepte zonnebloemen. Rechtsvraag (312) strafrecht

M.M. Boone

Aan de hand van een strafrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, waarbij studenten worden uitgedaagd om de vragen op te lossen en de antwoorden op te sturen naar Ars Aequi.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 2004
AA20040080

Verwikkelingen rond een renovatiesubsidie. Beantwoording rechtsvraag (314) Bestuursrecht

A.J. Bok

Naar aanleiding van een bestuursrechtelijke casus worden een aantal vragen gesteld, welke vervolgens worden beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
September 2004
AA20040688

Zuivere vergoedingen zonder wettelijke basis. Rechtsvraag (329) Bestuursrecht

A.Q.C. Tak

Deze rechtsvraag gaat over vrije vergoedingen door de overheid, dat wil zeggen vergoedingen die niet (rechtstreeks) berusten op een bijzondere wettelijke regeling.

Perspectief | Rechtsvraag
Oktober 2006
AA20060770

Resultaat 13–23 van de 23 resultaten wordt getoond