De doos van Pandora. Beantwoording rechtsvraag (324) Verbintenissenrecht


Naar aanleiding van een casus wordt een aantal vragen gesteld en deze worden vervolgens uitgebreid uitgewerkt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.P.L. van Woensel

Verschijning: Januari 2006

Archiefcode: AA20060080

beperkte volmacht bescherming wederpartij bevrijdende betaling casusvraag vertegenwoordigingsbevoegdheid

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag