Beantwoording rechtsvraag (301) staatsrecht


Eerder in Ars Aequi verscheen deze staatsrechtelijke casus met vragen al en in dit nummer worden de vragen beantwoord.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W.A. Fleuren

Verschijning: september 2002

Archiefcode: AA20020697

casusvraag discriminatie gelijkheid tussen man en vrouw staatsrecht

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Perspectief Rechtsvraag