Beantwoording rechtsvraag (298) Verbintenissenrecht. Productaansprakelijkheid en consumentenkoop: samenloop en kanalisatie


Aan de hand van een verbintenisrechtelijk casus zijn enkele vragen voorgelegd aan de lezers en deze worden nu beantwoord.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.A.J. van den Berg, A.L.M. Keirse

Verschijning: Maart 2002

Archiefcode: AA20020198

casusvraag consumentenkoop productaansprakelijkheid

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen