Is de nationale rechter verplicht een rechtsregel die het EHRM formuleert toe te passen? Beantwoording rechtsvraag (313) Staatsrecht

Beantwoording rechtsvraag (313) Staatsrecht


Naar aanleiding van een Europees rechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, welke daarna worden opgelost.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.M.C. Vlemminx

Verschijning: September 2004

Archiefcode: AA20040682

casusvraag directe werking EHRM

Internationaal Europees en buitenlands recht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen