bewijslast

Resultaat 13–24 van de 56 resultaten wordt getoond

december 1995

Katern 57: Burgerlijk recht

J.A.J. Peter, L. Reurich

december 2000

Katern 77: Verzekeringsrecht

A. Blom

december 2001

Katern 81: Verzekeringsrecht

A. Blom

Nawoord bij reactie: Wie eist, bewijst of hoe men met Cremers en Noorduijn uit de bocht vliegt

A.J.M. Nuytinck

Prof. Nuytinck geeft na de reactie van Vrieze een nuancering van volgens hem de bewijslastregel van art. 150 Rv en stelt als nieuw adagium 'wie moet stellen, moet bewijzen'.

Opinie | Reactie/nawoord
mei 2006
AA20060352

Omkering bewijslast op grond van redelijkheid en billijkheid.

G.R. Rutgers

Hoge Raad 31 oktober 1997, nr. 16373, ECLI:NL:HR:1997:ZC2476, RvdW 1997, 213C Noot bij arrest over de omkering van de bewijslast op grond van de redelijkheid en billijkheid waarbij er volgens de Hoge Raad geen zwaardere motiveringsplicht geldt. Bewijsnood is een onvoldoende grond voor omkering van de bewijslast.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1998
AA19980301

Omkering van bewijslast in het aansprakelijkheidsrecht. De ‘omkeringsregel’: regel of uitzondering, spookbeeld of vertrouwd gereedschap?

J.M. van Dunné

Post thumbnail De ‘omkeringsregel’, door de Hoge Raad aan het begin van deze eeuw aanvaard en in een reeks arresten nader uitgewerkt, is nog steeds onderwerp van heftig debat tussen voor- en tegenstanders. De wetgever koos onlangs voor een beperkte variant in artikel 6:177a BW (mijnbouwschade). Hoe bijzonder is die regel eigenlijk, is het wel een regel, en wat vindt Asser/Asser Procesrecht 3 Bewijs uit 2017 ervan?

Rode draad | Kansen & Risico's
oktober 2018
AA20180840

Oneerlijke bedingen in leningen luidend in vreemde valuta

D. Busch

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) 10 juni 2021, C-776/19 t/m C-782/19, ECLI:EU:C:2021:470 (VB e.a./BNP Paribas Personal Finance SA & AV e.a./BNP Paribas Personal Finance SA en Procureur de la République)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2022
AA20220127

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 33

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 39

Noot: P. Boeles

24-04-2001 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zaaknummer: 200005554/01

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 4

Noot: H. Battjes

15-02-2001 Comité tegen foltering zaaknummer: CAT/C/25/D/149/1999

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 40

Noot: P. Boeles

13-06-2001 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zaaknummer: 200002850/01

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 41

Noot: P. Boeles

05-09-2001 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zaaknummer: 200002879/1

Resultaat 13–24 van de 56 resultaten wordt getoond