Omkering van bewijslast in het aansprakelijkheidsrecht. De ‘omkeringsregel’: regel of uitzondering, spookbeeld of vertrouwd gereedschap?


De ‘omkeringsregel’, door de Hoge Raad aan het begin van deze eeuw aanvaard en in een reeks arresten nader uitgewerkt, is nog steeds onderwerp van heftig debat tussen voor- en tegenstanders. De wetgever koos onlangs voor een beperkte variant in artikel 6:177a BW (mijnbouwschade). Hoe bijzonder is die regel eigenlijk, is het wel een regel, en wat vindt Asser/Asser Procesrecht 3 Bewijs uit 2017 ervan?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. van Dunné

Verschijning: oktober 2018

Archiefcode: AA20180840

6:177a BW Asser bewijslast conditio-sine-qua-non-verband Mijnbouwwet November-arresten omkeringsregel

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Rode draad Kansen & Risico's