Nawoord bij reactie: Wie eist, bewijst of hoe men met Cremers en Noorduijn uit de bocht vliegt


Prof. Nuytinck geeft na de reactie van Vrieze een nuancering van volgens hem de bewijslastregel van art. 150 Rv en stelt als nieuw adagium ‘wie moet stellen, moet bewijzen’.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J.M. Nuytinck

Verschijning: mei 2006

Archiefcode: AA20060352

bewijslast bewijsplicht stellen en bewijzen

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Opinie Reactie/nawoord