bewijslast

Resultaat 49–56 van de 56 resultaten wordt getoond

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 31

verblijfsrecht ouder en de bewijslast

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 6

I. tegen Zweden: toetsingskader 15c Dri en de risk factors test art. 3 EVRM

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 69

bewijsnood naturalisatie

Tegenbewijs en tegendeelbewijs

Reactie op `de

J.R. Sijmonsma

In dit artikel wordt door Sijmonsma een reactie gegeven op een eerder gepubliceerd artikel van Rutgers over bewijs en daarmee samenhangende omkeringsregel.

Opinie | Reactie/nawoord
september 2003
AA20030636

Van een advocaat die vergeet in hoger beroep te gaan

M.F.J. Haak

De advocaat die heeft verzuimd hoger beroep aan te tekenen blijft in een beroepsaansprakelijkheidsprocedure veelal buiten schot. Zijn cliënt slaagt er doorgaans niet in het causaal verband tussen de fout en de schade te bewijzen. Daarvoor moet hij aantonen dat hij zonder de fout in hoger beroep een beter resultaat zou hebben behaald. HR 24 oktober 1997 (Baijing/Mr H) komt de cliënt tegemoet en voorziet in de mogelijkheid tot vergoeding van het verlies van een proceskans. In dit artikel wordt besproken hoe deze mogelijkheid in de praktijk kan worden gebruikt. Mijn inziens dient een vergoeding te worden toegewezen naar evenredigheid van de geschatte waarde van de verloren kan. Aan vergoeding worden enkele voorwaarden verbonden.

Verdieping | Studentartikel
maart 1998
AA19980138

Voorlopig getuigenverhoor: stelplicht en een zwakke rechtspositie

H.B. Krans

Hoge Raad 6 juni 2008, nr. R07/117HR, ECLI:NL:HR:2008:BC3354, LJN: BC3354, nr. R07/117HR, RvdW 2008, 595 (R/Staat der Nederlanden) In dit arrest is aan de orde welke feiten de verzoeker van een voorlopig getuigenverhoor ten aanzien van de schadevergoedingsvordering aan de dag moet leggen in het verzoekschrift ter verkrijging van verlof tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor. De Hoge Raad oordeelt dat bij het verzoek tot verlof voor een voorlopig getuigenverhoor het aan de rechter niet vrijstaat om bij de beoordeling daarvan in te gaan op de toewijsbaarheid van de aan het verlof ten grondslag liggende vordering tot schadevergoeding. In de noot wordt hier dieper op ingegaan en wordt er eerdere jurisprudentie op hetzelfde onderwerp besproken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2008
AA20080902

Wie eist, bewijst – of hoe men met Cremers en Noorduijn uit de bocht vliegt

G. Vrieze

Vrieze betoogt in zijn reactie op de noot van Prof. Nuytinck dat het adagium 'wie stelt, moet bewijzen' te kort door de bocht is en dat deze regel uit artikel 150 Rv genuanceerder ligt.

Opinie | Reactie/nawoord
mei 2006
AA20060350

Wie stelt, bewijst

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

“Juristen worden opgevoed met ‘wie stelt, bewijst’, maar de vraag naar het waarom van dit principe blijft vaak onderbelicht. Voor een antwoord op die vraag moeten we een beetje uitzoomen” Dat doen Harm Kloosterhuis & Carel Smith in deze column dan ook.

Perspectief | Column
mei 2021
AA20210505

Resultaat 49–56 van de 56 resultaten wordt getoond