Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 40


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P. Boeles

Archiefcode: RV20010040

13-06-2001 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zaaknummer: 200002850/01

bewijslast geboortebewijs procesbelang verificatie

Legalisatie

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 4:7Art. 6:20Art. 8:29Art. 8:74Art. 8:75(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 6Circulaire van 07.03.1996 Art. 8:169