Omkering bewijslast op grond van redelijkheid en billijkheid.


Hoge Raad 31 oktober 1997, nr. 16373, ECLI:NL:HR:1997:ZC2476, RvdW 1997, 213C

Noot bij arrest over de omkering van de bewijslast op grond van de redelijkheid en billijkheid waarbij er volgens de Hoge Raad geen zwaardere motiveringsplicht geldt. Bewijsnood is een onvoldoende grond voor omkering van de bewijslast.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.R. Rutgers

Verschijning: april 1998

Archiefcode: AA19980301

Hoge Raad 31-10-1997 (ECLI:NL:HR:1997:ZC2476) zaaknummer: 16373

bewijslast bewijsrisico omkering redelijkheid en billijkheid

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie