Katern 57: Burgerlijk recht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): J.A.J. Peter, L. Reurich

Verschijning: december 1995

Archiefcode: AAK19952687

bewijslast cessie toekomstige vordering op fiscus contractuele gebondenheid genuanceerde ontvangsttheorie retentierecht derdenwerking vertrouwensbeginsel

Burgerlijk recht