Categorie: Boekbesprekingen

Boekbespreking. Dit liber amicorum is samengesteld ter ere van het emeritaat van Hans de Doelder, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit. Zoals gebruikelijk voor dit soort bundels, beslaan de bijdragen een breed spectrum van het strafrecht. Het eerste deel van de bundel, Strafrecht over de grens, bestaat uit bijdragen die met name het strafrecht […]
Boekbespreking. Del Corral heeft een proefschrift geschreven dat niet onopgemerkt mag blijven in Ars Aequi. In het boek komen kernvragen van het goederenrecht aan de orde, zoals de vraag in hoeverre eigendomsoverdracht solo contractu geschiedt of dat bezitsverschaffing vereist is. Het Belgische recht kent een consensueel stelsel van overdracht, maar Del Corral vraagt zich, naar aanleiding van de […]
Boekbespreking. In 2014 haalde Rusland om verschillende redenen – Oekraïne en MH17, maar ook Sotsji – de voorpagina’s. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de sancties die in 2014 in gang zijn gezet spoedig tot een einde zullen komen. Er is een aanzienlijke kans dat daardoor ook private Russische ondernemingen geraakt zullen worden. Bij de […]
Boekbespreking. De bescherming van gerechtvaardigde verwachtingen speelt op een groot aantal terreinen van het recht een rol. Sigron bespreekt de bescherming van gerechtvaardigde verwachtingen in het kader van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Dat artikel regelt het recht op eigendomsbescherming. Het is een gevarieerd leerstuk. Meest illustratief zijn ongetwijfeld de gevallen […]
Boekbespreking. Buchan stelt zich in dit boek het ambitieuze doel een theoretisch kader te ontwikkelen waarmee recente veranderingen in politieke en juridische structuren op wereldniveau zijn te verklaren. Dit kader is gebaseerd op de uitgangspunten van het liberalisme, een stroming binnen de Internationale betrekkingen. Waar het realisme uitgaat van anarchie, een wereld waarin staten en […]