Re-interpreting Blackstone’s Commentaries

Boekbespreking. William Blackstone (1723-1780) was een Engels jurist, academicus, rechter en politicus. In 1758 werd hij de eerste Vinerian Professor of Common Law in Oxford. Op basis van door hem in Oxford gegeven colleges verschenen tussen 1765 en 1769 van zijn hand de Commentaries on the Laws of England. Daarin gaf Blackstone een compleet en systematisch overzicht van de common law.

In dit boek onderzoeken verschillende auteurs de betekenis van de Commentaries. In de eerste drie bijdragen ligt de nadruk op Blackstone als schrijver. Zijn omvangrijke werk kende een systematische aanpak, die van grote invloed zou blijken te zijn, zoals Martinez schrijft:

'It was the best evidence of what the law was and ought to be and formed the groundwork of the English university legal education. No other work in English law had ever before been so influential or succeeded in turning a fragmentary tradition into a coherent representation that was as persuasive as it was instructive and cohesive. It was here, for the first time, that the common law was neatly delineated and presented, to please the eye.' (p. 57-58)

Met name de invloed buiten Engeland krijgt in het vervolg van de bundel de aandacht. De Commentaries werden namelijk niet alleen in Engeland gebruikt, maar oefenden ook invloed uit op onder meer Louisiana, Quebec, North Carolina, Australië en Nieuw-Zeeland. Ook het Amerikaanse Hooggerechtshof blijkt de afgelopen decennia weer vaker naar Blackstone te verwijzen. Deze bundel geeft een divers beeld van die invloed, maar vereist van de lezer wel de nodige kennis van de common law-traditie in het algemeen en het werk van Blackstone in het bijzonder. (RdG)

W. Prest (red.)
Re-interpreting Blackstone's Commentaries
Oxford: Hart 2014, 245 p., £ 50

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *