Inside police custody. An empirical account of suspects’ rights in four jurisdictions

Boekbespreking. Dit boek geeft een overzicht van de resultaten van het door de Europese Commissie gefinancierde onderzoek 'Procedural rights of suspects in police detention in the EU: empirical investigation and promoting best practice'. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de wijze waarop de procedurele rechten van verdachten in het strafrechtelijk vooronderzoek, in het bijzonder tijdens politieverhoor en de inverzekeringstelling, worden verwezenlijkt en waar de leemtes in de uitvoering van deze rechten gelegen zijn. De onderzoekers stellen in het eerste hoofdstuk van het boek vast dat ondanks de invloed en druk van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en maatregelen vanuit de Europese Unie om meer verdedigingsrechten in het strafrechtelijk vooronderzoek te bewerkstelligen, de praktijk er niet helemaal in slaagt om daadwerkelijk een betere positie van de verdediging in het vooronderzoek te realiseren. Op basis van eerder onderzoek is gebleken dat problemen in de naleving van deze regels met name worden veroorzaakt door institutionele mechanismen die gebruikt worden om deze rechten te bewerkstelligen, alsmede de 'bedrijfscultuur' van de justitiële organen en de advocatuur. Om te komen tot een betere naleving van de regels die zien op effectuering van de verdedigingsrechten is het aldus noodzakelijk dat deze wetgeving een duidelijkere richtlijn geeft met betrekking tot hoe ze het beste in de praktijk geïmplementeerd kan worden. Om een dergelijke richtlijn te kunnen geven is het noodzakelijk dat er empirisch onderzoek wordt gedaan naar de wijze waarop momenteel de praktijk omgaat met de procedurele rechten van verdachten tijdens het politieverhoor en het voorarrest. De onderzoekers hebben dat gedaan door te kijken naar de praktijk van het politieverhoor in Nederland, Frankrijk, Engeland en Wales, en Schotland. In het bijzonder hebben de onderzoekers zich gericht op de wijze waarop in de praktijk wordt omgegaan met vier verdedigingsrechten, namelijk de wijze waarop politieambtenaren verdachten inlichten over hun procedurele rechten en het strafbare feit waarvan ze beschuldigd worden, hoe werking wordt gegeven aan het recht op een tolk tijdens het verhoor, de wijze waarop verdachten toegang tot een raadsman krijgen, en hoe er wordt gehandeld indien verdachten zich op hun zwijgrecht beroepen. Op basis van deze resultaten hebben de onderzoekers opleidingsmateriaal ontwikkeld voor politie en (strafrecht)advocaten om zo tot een betere en meer adequate effectuering van verdedigingsrechten in het vooronderzoek te komen (p. 475-573). Tot slot wordt op basis van dit onderzoek aanbevelingen gedaan aan de Europese en nationale wetgevers om wetgeving en overheidsbeleid zo aan te passen dat de praktijk een duidelijker zicht heeft op hoe om te gaan met de verschillende instrumenten die zien op de procedurele verdedigingsrechten (p. 423-458). (MS)

J. Blackstock e.a. (red.)
Inside police custody. An empirical account of suspects' rights in four jurisdictions
Ius Commune: European and Comparative Law Series, Vol. 113, Antwerpen: Intersentia 2013, 575 p., € 95

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *