Beslag- en executierecht geschetst


In deze uitgave in de Ars Aequi Geschetstreeks wordt het beslag- en executierecht behandeld.

Het beslag- en executierecht vormt een belangrijk onderdeel van het Nederlandse burgerlijke procesrecht. Het regelt immers op welke wijze een schuldenaar zijn recht of aanspraak kan veiligstellen, afdwingen en effectueren.

Deze bundel geeft een globaal overzicht van voormelde rechtsgebieden, waarbij de verschillende onderwerpen aan de hand van schema’s worden geïllustreerd. De regelingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede de relevante Europese verordeningen vormen hierbij de grondslag. Tevens zal voor een nadere toelichting steeds worden verwezen naar relevante literatuur en jurisprudentie.

Door de systematische wijze van bespreking en gebruik van praktische stroomschema’s wordt een complex rechtsgebied inzichtelijk gemaakt. Daarmee vormt deze bundel een handzame leidraad voor de rechtenstudent en (beginnende) praktijkjurist.

De tweede geheel herziene druk van deze uitgave verschijnt medio maart 2022.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): K.J. Krzeminski

1e druk 2016

Verschijningsdatum: 6-12-2016

ISBN: 9789069168074

Pagina's: 170

beslagrecht executierecht

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Alle uitgaven Geschetst

 29,50