Showing all 9 results

Bijdragen over de invloed van het EVRM op het materiële recht

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Onderzoek naar de invloed van EVRM op het migratierecht, erfrecht, overheidsaansprakelijkheidsrecht, sociaal recht en het straf­recht. Alle artikelen sluiten aan bij actuele thema’s, zoals de aardbevingsschade in Groningen, het debat over TBS longstay en de vluchtelingencrisis.

9789069167879 - 1-9-2016

Causaliteit

Opstellen over causaliteit in het privaat-, straf- en bestuursrecht

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

De rol en betekenis van causaliteit in diverse rechtsgebieden beschreven. Regelmatig wordt daarbij een vergelijking gemaakt met buitenlandse rechtsstelsels en het Unierecht.

9789070094133 - 28-7-2017

In extenso

Het legaliteitsbeginsel vanuit zeven invalshoeken

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

In extenso – Het legaliteitsbeginsel vanuit zeven invalshoeken is een project van Law Extra, het excellentieprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen.

9789069169460 - 17-7-2012

In omnibus omnia

over vage en scherpe normen in het recht

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Actuele vraagstukken die samenhangen met een vage norm in het recht bestudeerd. Zoals de weigerambtenaar, de omvang van de parlementaire immuniteit, de uitleg van verkeersopvattingen en de reikwijdte van beledigingsdelicten.

9789069168906 - 9-7-2013

Interpretatie & Recht

Uitleg in privaat- en publiekrecht

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Een bundel met 8 bijdragen over de rol en de betekenis van interpretatie in het bestuursrecht, ondernemingsrecht, goederenrecht, strafrecht en het notariële recht.

9789492766298 - 5-7-2018

Klassiekers onder de loep

Een rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Onderzoek naar de huidige betekenis van negen klassieke arresten. Naast de positiefrechtelijke gevolgen wordt gekeken naar de mogelijke toepassing van deze klassiekers in de toekomst.

9789492766748 - 9-9-2019

Leermeesters

Beschouwingen over enige juridische kopstukken en hun werken

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Onderzoek naar de huidige rechtswetenschappelijk betekenis van het werk van vijf vooraanstaande juristen: Hans Nieuwenhuis, Willem Molengraaff, Richard Posner, Hendrik van Wijk en Derkje Hazewinkel-Suringa.

9789493199071 - 4-6-2020

Mogen wij u even aanspreken?

Acht aspecten van aansprakelijkheid

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Onderzoek naar enkele aspecten van aansprakelijkheid vanuit het overheidsaansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht, financieel recht en vanuit een grondrechtelijk perspectief.

9789069166735 - 28-5-2015

Tussen feit en fictie

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Het thema ‘de feiten en het recht’ wordt bestudeerd vanuit het burgerlijk procesrecht, het staatsrecht en vanuit het procesrecht van het EHRM. Over de googelende rechter, de onderzoeksbevoegdheden van het parlement en de feitenvaststelling door het Straatsburgse Hof.

9789069166308 - 23-9-2014

Showing all 9 results