Huurrecht geschetst


Deze uitgave in de Ars Aequi Geschetstreeks biedt een weer­gave van het nieuwe Huurrecht zoals dat geldt met ingang van 1 januari 2017. De tekst wordt – waar mogelijk en zinvol als studiehulp – verhelderd in schema’s. Voor meer diepgaan­de bestudering wordt verwezen naar relevante literatuur.
De auteur heeft beoogd studenten een leidraad te bieden bij de bestudering van het nieuwe Huurrecht, maar uiteraard kunnen ook anderen nuttig gebruik maken van deze Huurrecht geschetst.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): Z.H. Duijnstee-van Imhoff

3e druk 2016

Verschijningsdatum: 19-07-2016

ISBN: 9789069168494

Pagina's: 164

huurrecht

Burgerlijk recht Huurrecht

Alle uitgaven Geschetst