Burgerlijk procesrecht geschetst


In deze uitgave in de Ars Aequi Geschetst reeks wordt het algemene Burgerlijk procesrecht be­handeld. De regelingen in de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vormen hierbij de grondslag.
De teksten geven een globale weergave van het rechtsgebied en sluiten aan bij de opgenomen schematische weergave van het Burgerlijk procesrecht. Beoogd is studenten een rode draad te bieden bij de bestudering van het Burgerlijk procesrecht.
Maar uiter­aard kunnen ook anderen nuttig gebruik maken van deze uitgave Burgerlijk procesrecht geschetst.
Voor diepgaander be­stu­dering wordt steeds verwezen naar relevante vakliteratuur.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): A.L.H. Ernes, M.L.H. Reumers

6e druk 2016

Verschijningsdatum: 10-05-2016

ISBN: 9789069167640

Pagina's: 146

burgerlijk procesrecht

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Alle uitgaven Geschetst

 42,50