Recht door de wolken

Doorwerking van internationaal en Europees recht


In Recht door de wolken wordt de interactie tussen internationaal, Europees en nationaal recht geïllustreerd aan de hand van enkele actuele thema’s.

De manieren waarop hoger recht doorwerkt in nationale rechtsordes hangt af van het specifieke rechtssysteem van een land en de aard van de internationale of Europese regelgeving. In rechtsstelsels van EU-lidstaten heeft het Europees recht voorrang op nationaal recht. Dit betekent dat nationale wetten die in strijd zijn met Europees recht niet toegepast mogen worden.

Wat is in dat licht de betekenis van het begrip Europese identiteit? Hoe effectief zijn de procedures om de naleving van de rechtsstaat in EU-lidstaten als Hongarije te toetsen en te bevorderen?

De Nederlandse staat beschermt niet alleen de vrijheid en rechten van de inwoners, maar streeft ook naar sociale rechtvaardigheid. Na de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning lijkt het Nederlandse sociale domein te botsen met sociaaleconomische mensenrechten. Een andere kwestie betreft de vraag hoe Nederland omgaat met Europese regelgeving om stikstofemissies te beperken. Zo ervaren bijvoorbeeld de boeren de milieuregels uit ‘Brussel’ als bedreigend voor hun bedrijfsvoering en levensonderhoud. Dit boek biedt argumenten voor een goed debat hierover.

 

Met bijdragen van Sarah Schoenmaekers, Jan Willem Sap, Alden Pervan, Joost Leegwater, Zora Geertsema & Eduardo Arenas Catalán.

Bekijk inhoudsopgave


 39,50