Op 24 juni 2015 deed de Rechtbank Den Haag uitspraak in de spraakmakende Urgenda-zaak (ECLI:NL:RBDHA:2015:7145), waarin de Staat wordt verplicht om in 2020 de uitstoot van broei­kasgassen met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. Met de toewijzing van Urgenda’s vordering rekt de rechtbank een open norm stevig op en zoekt zij duidelijk de staatsrechtelijke […]
From: V. Mak (vanessa.mak@tilburguniversity.edu) To: [undisclosed recipients] [Gedachtenwisse­lingen tussen professoren gaan nog wel eens via e-mail, zeker als collega’s zich in andere landen bevinden. Hier een stukje naar aanleiding van een recente uitlating van Engelse Supreme Court-rechter Jona­than Sumption. Dezelfde thema’s zijn ook voor Nederland interessant en geven wellicht stof tot nadenken bij de kerstboom […]
Column Ewoud Hondius. De zaak speelde voor de Rechtbank Maastricht. Een partij maakte bezwaar tegen het optreden van een rechter. Hij wraakte de rechter zelfs. Daartoe voerde hij het volgende aan: ‘De rechter heeft tijdens de comparitie meerdere grappen gemaakt waar verzoeker niet om kon lachen maar de wederpartij wel, waardoor verzoeker zich gekleineerd voelde. […]
Boekbespreking. Dit boekje geeft inzicht in de totstandkoming en betekenis van de Oslo Principles on Global Climate Obligations (hierna: ‘Oslo Principles’ of ‘Principles’). De Oslo Principles zijn begin 2015 opgesteld door een groep juridische experts, met de intentie de juridische verplichtingen van staten en organisaties met betrekking tot klimaatverandering vast te stellen. De auteurs hopen dat […]
Boekbespreking. Dit boek wordt aangekondigd met het idee breed geïnteresseerde rechtenstudenten, die wellicht een carrière in de publieke sector ambiëren, een plezier te doen. De bundel is ontstaan vanuit een initiatief van werkenden in de publieke sector, ‘om henzelf en elkaar uit de dagen om hun praktijk te onderzoeken met oog voor de diversiteit aan ontwikkelingen […]
Boekbespreking. Het socialezekerheidsrecht hangt, historisch gezien, sterk samen met de staat. Normaliter beperken staten verplichtingen en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het sociale­zekerheidsrecht tot het eigen territoir of de eigen onder­danen. Dit staat bekend als het territorialiteitsbeginsel. Zo stellen veel staten bijvoorbeeld de voorwaarde dat een onderdaan slechts gerechtigd is tot een pensioenuitkering, als hij of zij […]
Sinds begin 2015 maakten maar liefst 340.000 vluchtelingen de oversteek naar Europa. Het meren­deel is afkomstig uit Syrië en Eritrea: landen geteisterd door burgeroorlog, repressie en mensen­rechtenschendingen. De vluchtelingen komen voornamelijk aan in landen aan de buitengrenzen van Europa (zoals Griekenland en Italië). Deze landen gaan gebukt onder het grote aantal vluchtelingen dat dagelijks aan […]

Webcolleges 3.0

Column Vanessa Mak. Als er een ‘woord van het jaar’ moet komen – ik loop vast vooruit op de vele decemberlijstjes die ongetwijfeld gaan komen – zou ‘digitalisering’ een goede zijn voor juristen. De rechtspraak zal bijvoorbeeld in de toekomst processtukken in civiele zaken en in het bestuursrecht via digitale weg ontvangen (zie Wetsvoorstel Vereenvoudiging […]
Column Ewoud Hondius. Het liep in Rusland tegen het einde van het communistische tijdperk. We hadden op dat moment op mijn instituut een Amerikaanse gastdocent. Zodra hij het nieuws uit het oosten vernam, vertrok hij spoorslags naar Moskou om daar de zegeningen van het jurystelsel te prediken. ‘American law is the best there is’, waren […]
Boekbespreking. Wereldwijd hebben grote groepen kinderen te maken met significante bedreigingen van hun gezondheid. In haar dissertatie onderzoekt Spronk-van der Meer welke prioriteiten uit het (internationaal verankerde) concept van ‘recht op het hoogst haalbare niveau van gezondheid van het kind’ voortvloeien, en op welke wijze dit concept geïmplementeerd dient te worden. Deze vragen hangen samen […]