Boekbespreking. Hoewel het wellicht niet voor de hand ligt dat een onderneming in de vorm van een stichting wordt gedreven, is zulks ook niet verboden. In dat kader heeft Udo onderzocht op welke wijzen de bestuurder van een dergelijke stichting aansprakelijk gesteld kan worden; de promotie vond plaats op 19 november 2014. Het proefschrift van […]
Boekbespreking. Dit boek bevat een bundeling van een drieluik uit het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, onder redactie van Berger. Kort gezegd beschrijft het – zoals de titel reeds doet vermoeden – de rol van Nederlanders in de oorlog betreffende de Pauselijke Staat (1860-1870), de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) en de huidige strijd in het […]
Inleiding Op 21 april 2015 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene Opvangrichtlijn aangenomen.[1] Dit wetsvoorstel is op 7 juli 2015 door de Eerste Kamer aangenomen.[2] Voornoemde richtlijn stelt minimumnormen aan het detineren van vluchtelingen. In Nederland worden vluchtelingen die een asielverzoek aan de grens indienen gedetineerd. Tijdens de periode […]
Al geruime tijd lijken de arbeidsverhoudingen binnen de Europese Octrooi Organisatie (EOO) ernstig verstoord. Anonieme werknemers spreken over een schrikbewind, waarin intimidatie, torenhoge werkdruk en verregaande interne tuchtmaatregelen aan de orde van de dag zijn (A. Stoffelen, ‘Baas van Europese Octrooiorganisatie voert schrikbewind’, de Volkskrant 21 maart 2015). Op 17 februari jongstleden stelde het Gerechtshof […]
Boekbespreking. Asser 2-I* is in meerdere opzichten vernieuwd. Niet alleen verscheen de vorige druk in 1997 (reeds daarom is het boek welkom); maar ook is de opzet van de Asserserie gewijzigd, zodat in Asser 2-I* onderwerpen aan de orde komen die voorheen in Asser 2-II en 2-III besproken werden. Asser 2-I* behandelt, in de woorden […]
Boekbespreking. Het ondernemingsrecht van de toekomst is opgesteld in het kader van de 25 jaar die Timmerman aan verschillende universiteiten als hoogleraar aangesteld is (geweest). Het nadenken over de toekomst van het ondernemingsrecht ‘vergt verbeelding’ en ‘stemt tot optimisme’. Met deze klaroenstoot (de woorden zijn van Timmerman zelf) wordt de bundel geopend. De titel daarvan […]
Column Vanessa Mak. Recht en taal – waaraan het dubbele zomernummer van Ars Aequi was gewijd – zijn welhaast net zo aan elkaar verbonden als recht en boeken. Uiteraard krijgt iedere jurist tijdens de studie en daarna een stevig aantal boeken voor zijn of haar neus, en wordt geacht daaruit de benodigde kennis over het […]
Column Ewoud Hondius. Het is ruim een eeuw geleden dat de theosoof Rudolf Steiner een geheel eigen richting, de antroposofie, stichtte. Mensen kwamen van over de hele wereld om naar hem te luisteren. Dat was ook het geval toen hij in 1911 voor het geven van een aantal voordrachten in Praag was neergestreken. Niet iedereen […]
Boekbespreking. Het rechterlijk overgangsrecht krijgt tegenwoordig steeds meer aandacht. Mogelijk is dit gevolg van het feit dat de rechter steeds vaker rechtsvormend optreedt en zich meer bewust is van de gevolgen die een rechterlijke uitspraak kan hebben. Oorspronkelijk werd aan rechterlijke uitspraken veelal slechts een declaratoir karakter toegekend: de rechter stelt slechts vast hoe het […]
Boekbespreking. Als partijen een overeenkomst aangaan, kunnen zij daarvoor de meest verschillende motieven hebben. Wanneer partijen overeenkomsten aangaan met een langere looptijd, zullen partijen impliciet bepaalde verwachtingen hebben over hoe de wereld eruitziet gedurende de looptijd en wat de functie van de overeenkomst daarin is. Deze en aanverwante kwesties worden door Abas behandeld in zijn […]